ENERJİ TASARRUFUNDA HUKUKİ DÜZENLEME

2007 yılında yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Kanunu ve 2008 yılındaki yönetmelik ile ısı kontrol ve paylaşım sistemlerinin kullanımı zorunlu hale getirildi. Merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezi veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır. Buna aykırı olarak hazırlanan projeler ilgili mercilerce onaylanmaz.

(Enerji Verimliliği Kanunu, Kanun No: 5627 Madde 7 / (1) – c , yayınlanma tarihi 02.05.2007)

Tüketilen enerjiyi sınırlandırabilmek için merkezi ısıtma sistemi kullanılan binalarda TS EN 215’e uygun termostatik radyatör vanası kullanılır.

(Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik, Madde 5-(1) / Yayınlanma tarihi: 14.04.2008)

Merkezi sistemlerle ısıtma yapılan bağımsız bölümlerdeki mahal sıcaklıklarının asgari 15 °C olacak şekilde ayarlanır.

(Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik, Madde 5-(1) / Yayınlanma tarihi: 14.04.2008)Madde 8 – (1)

Merkezi ısıtma sistemlerinde toplam ısıtma giderlerinin % 70’i bağımsız bölümlerin ölçülen ısı tüketimlerine göre paylaştırılır. Toplam ısıtma giderlerinin % 30’u ortak kullanım mahalleri, sistem kayıpları, asgari ısınma ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılır.

(Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik, Madde 8-(1) / Yayınlanma tarihi: 14.04.2008)

Merkezi ısınma veya sıhhi sıcak su sistemine sahip mevcut binalar, inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar ve proje değişikliği gerektiren esaslı onarımlar ile mekanik tesisat değişikliği gerektiren binalar için uygulanabilir olan maddeler uyarınca yapılması gereken iş ve işlemler, bina sahibi ve yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi ve işletmecisi tarafından, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun 7’nci maddesinin 1′inci fıkrasının (c) bendi ve geçici 6’ncı maddesi gereğince 02/07/2007 tarihi itibari ile 5 yıl içerisinde yerine getirilir. Bu tarihe kadar “Kat Mülkiyeti Kanunu” na göre bu sisteme geçiş için kat maliklerinin %51 oy çoğunluğu yeterlidir.

(Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik, Sayı: 26847 / Yayınlanma tarihi: 14.04.2008) Geçici madde 1 – (1)

Binalarda Enerji PerformansıYönetmeliği, Sayı 27539 / Yayınlanma tarihi: 01.04.2010, MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, sekizinci, onikinci ve onüçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin onbirinci, ondördüncü ve onbeşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

(3) Yeni binalarda; yapı ruhsatına esas olan toplam kullanım alanının 2.000 m2 ve üstünde olması halinde merkezi ısıtma sistemi yapılır.

Merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezi ve lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır.

(Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, Sayı 27075 / Yayınlanma tarihi: 05.12.2008, Beşinci Bölüm – Madde 13-(7) )

Bu yönetmelik yayımlandığı tarihten bir yıl sonra yürürlüğe girer.

(Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, Sayı 27075 / Yayınlanma tarihi: 05.12.2008, Beşinci Bölüm – Madde 29 – (1))


Haberler

» DAF Enerji Sonicheat Ultrasonik Kalorimetre'sini tanıttı.

DAF Enerji ve Danfoss birlikteliğinin sonucunda ortak yürütülen proje ile DAF Enerji’nin yeni ultrasonik kalorimetresi DAF SonicHeat+ tanıtıldı. devamı »


» İTÜ Kariyer Zirvesi'ndeyiz

Kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanarak; ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlikte üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek devamı »


» Avrupa Konutları Başakşehir Projesinde DAF Enerji'nin ısı istasyonları tercih edildi.

Artaş İnşaat imzası taşıyan Avrupa Konutları Başakşehir projesi 72 bin 706 metrekarelik arsa üzerine kuruluyor. devamı »


» İzmir Makine Mühendiisleri Odası'nda Isı İstasyonu Uygulamaları eğitimi

25 Mart cumartesi günü İzmir Makine Mühendisleri Odası’nda “Isı İstasyonu Uygulamaları” eğitimi gerçekleştiren DAF Enerji yaklaşık 50 kişinin katıldığı devamı »


Tüm Haberler »