KVKK

DAF Enerji

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni Ve Gizlilik Politikası

Tanımlar
İşbu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni Ve Gizlilik Politikası metninde geçen;
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

DAF Enerji San. Ve Tic. A.Ş. (“DAF Enerji”) olarak başta temel hak ve özgürlükleri koruması olmak üzere özel hayatlara ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. Buna bağlı olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. Maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek kapsamında aşağıda verdiğimiz açıklamalarımız bilgilerinize sunulmaktadır;

Veri Sorumlusu
KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olan Şirketimiz, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlenmektedir.

 1. Giriş

DAF Enerji gizliliğinize saygı duyar. DAF Enerji’nin, kaliteli ürünlerinden birini satın alırken, DAF Enerji web sitelerinde gezinirken, DAF Enerji’ye iş başvurusu yaparken, DAF Enerji ile herhangi bir iş, ticari veya hukuki ilişki kurduğunuzda DAF Enerji; sizlere ait kimlik, iletişim, özgeçmiş, mesleki deneyim, hukuki işlem, müşteri işlem, lokasyon, kamera görüntüleri, ses kayıtları, finans, görsel ve işitsel kayıtlar, eğitim seviyesi ve gelir seviyesi bilgilerinizi; Şirketimizle ticari veya hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil işlemler, elektronik posta, başvuru formları araçları üzerinden, Şirketimiz ile yapılan her türlü yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda iletilen bilgilere yönelik olarak gizlilik politikamız ve kişisel verilerinizi korumak amacıyla aldığımız güvenlik önlemleriyle kendinizi rahat hissetmenizi ister.

İşbu metin DAF Enerji çalışanları, tedarikçileri, müşterileri de dahil DAF Enerji ile herhangi bir iş, ticari veya hukuki ilişki kuran tüm gerçek ve tüzel kişilerin bilgilendirilmesine yönelik olarak hazırlanmıştır.

Bu nedenle, DAF Enerji tüm DAF Enerji kurumlarının uyacağı bir veri koruma gereklilikleri global standardı başlatarak Bağlayıcı Kurumsal Kurallar (BKK) ve KVKK’yı uygulamaktadır. BKK'ler Avrupa veri koruma kurumları tarafından onaylanmıştır ve DAF Enerji'nin kişisel verileri işlemesinin temelini oluşturmaktadır.

DAF Enerji'ye kişisel veriler vermeniz ya da diğer kaynaklardan sizin hakkınızda kişisel veri toplamamız durumunda, DAF Enerji bunları DAF Enerji BKK'lerin ve KVKK’nın ana içeriğini de içeren bu politikaya göre ele alacaktır. DAF Enerji bu gizlilik politikasını baştan sonra okumanızı tavsiye eder.

 1. Kişisel verileri işlemeye ilişkin genel ilkeler

Kişisel verilerinizin doğru şekilde ve uygun düzeyde veri korumasıyla işlenmesini sağlamak amacıyla, DAF Enerji aşağıdaki işleme ilkelerini benimsemiştir:

 • Kişisel veriler yasalara uygun, adil ve şeffaf şekilde işlenir;

 • Kişisel veriler yalnızca belirtilen, belirgin ve meşru amaçlarla toplanır ve bu amaçlara uygun olmayan başka bir şekilde işlenmez.

 • Kişisel veriler, işlendikleri amaçlarla ilgili olarak gereken ölçüde yeterli, alakalı ve sınırlı olmalıdır.

 • Kişisel Veriler doğru olmalı ve gerektiğinde güncel tutulmalıdır ve yanlış ya da eksik kişisel veriler düzeltilmeli veya silinmeli yahut daha fazla işlenmesi askıya alınmalıdır.

 • Kişisel veriler, verilerin toplandığı ya da daha fazla işlendiği amaçlar için gerekenden daha uzun süre Veri Sahiplerinin tanımlanmasına izin verir biçimde saklanmamalıdır.

 • Kişisel veriler, kişisel verilerin uygun güvenliğini sağlayacak bir şekilde işlenmelidir.

DAF Enerji, bunu yapmamamız için meşru bir nedenimiz olmadığı sürece, kişisel verilerinizin toplanması ve işlenmesi konusunda sizi her zaman bilgilendirecektir.

 1. Kişisel verilerin türleri, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde sözlü, yazılı ve/veya elektronik bilgilendirmede bulunularak ve gerektiğinde açık rızaları alınarak sözlü, yazılı ve/veya elektronik yollarla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçlarla bağlantılı ve sınırlı olmak kaydıyla, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

Mevcut çeşitli kanalları kullanarak bizimle etkileşime girdiğinizde kişisel verilerinizi birçok şekilde toplar ve işleriz.

İstediğiniz hizmetleri size sunmamız için kişisel verilerinizden bazılarının işlenmesi gereklidir ve bazı kişisel verileri de gönüllü olarak vermeyi tercih edebilirsiniz. Hangi kişisel verilerin gerekli olduğu (örn, yıldız işareti (*) kullanarak) ve örneğin, isteğinizi (tam olarak) yerine getiremeyecek olmamız gibi, bu verileri bize vermemenizin sonuçları hakkında sizi daima bilgilendiririz.

Topladığımız ve işlediğimiz kişisel veriler genelde aşağıdaki kategorilere ayrılabilir:

 • Ad, adres, telefon numarası, e-posta adresi, unvan, çalıştığı yer, vb. gibi iletişim bilgileri

 • Çevrimiçi formlar, e-postalar veya telefonla bizimle iletişim kurduğunuzda bize verdiğiniz bilgiler

 • Bizde bir profil ya da hesap oluşturmanız durumunda, fotoğraf, kullanıcı adı ve parola dahil, profil bilgileri

 • Üçüncü taraf siteler üzerinde dahil, web sitelerimiz veya uygulamalarımızı ziyaret ettiğinizde IP adresleri dahil, kullanım ve görüntülemeye ilişkin teknik veriler gibi kullanıcı bilgileri

 • Bizden mal ya da hizmet satın aldığınızda, kredi kartı bilgileri dahil, işlem bilgileri

 • DAF Enerji'ye iş başvurusu yapmanız durumunda, özgeçmişiniz dahil, ad, adres, telefon numarası, e-posta adresi, unvan gibi tüm başvuru bilgileri. Başvurunuzu yaptığınızda, kişisel verilerinizin bu amaçla işlenmesiyle ilgili olarak size ayrı bilgi verilir.

Genel kural olarak, buna ilişkin açık onay vermediğiniz ya da geçerli yönetmeliğe uymak için bunu yapmamız gerekmediği sürece, sizin hakkınızda kişisel verilerin özel kategorilerini (özel kişisel veriler) işlemeyiz.

 1. Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız

Kişisel verilerinizi yalnızca meşru bir amaç doğrultusunda işleriz ve genellikle kişisel verilerinizi şu durumlarda işleriz:

 • Söz konusu işlemeye ilişkin onay verdiyseniz; veya

 • İşleme, bir sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekliyse; veya

 • İşleme, tabi olduğumuz yasal bir yükümlülüğe uymak için gerekliyse; veya

 • İşleme, bizim ya da bir üçüncü tarafın hedeflediği meşru çıkar amaçları için gerekliyse ve söz konusu işleme sizin için zararlı olarak değerlendirilmiyorsa.

Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işleriz:

 • Size, bizden istediğiniz ürün, hizmet ve bilgileri sağlamak; veya

 • Size, bültenler ve anketler dahil, diğer pazarlama materyallerini göndermek; veya

 • Ticari ilişkilerimizi yönetmek ve sözleşmeleri müzakere etmek ve uygulamak; veya

 • Genel müşteri hizmetleri ve desteği sağlamak; veya

 • Web siteleri ve uygulamalar dahili çeşitli hizmetlerimiz ve ürünlerimizin nasıl kullanıldığının yanı sıra bunlara ilişkin değerlendirme ve iyileştirme hakkında müşteri içgörülerini ve bilgilerini öğrenmek; veya

 • Çeşitli konularda sizinle iletişim kurmak; veya

 • Şirket ve bina güvenliğinin sağlanması adına bina girişlerinde ve içinde kamera kayıt sisteminin tutulması ve Şirket ziyaretçilerinin kaydının tutulmasını sağlamak, veya

 • Geçerli yasalara uymak,

 • Şirketimiz çalışanları ile ilgili olarak, çalışanların hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin iş stratejilerinin belirlenmesi, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yurt dışı görevlendirmelerinin yapılması, özlük dosyalarının oluşturulması, etkili çalışan yönetiminin gerçekleştirilmesi, insan kaynakları süreçlerinin yönetilmesi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, Şirket içinde veya dışında temsil ve görevlendirme işlemlerinin yapılması, ücret ödemelerinin ve iş sözleşmesi kapsamında diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

 1. Web Sitemiz İle İlgili Olarak Çerez Politikası

Web sitelerimizde veya uygulamalarımızda çerezleri kullanabiliriz. Lütfen her sitenin alt bilgisinde bulabileceğiniz çerez politikamızdan çerez kullanımımız hakkında daha fazla bilgi edinin.

Çerez kullanımıyla toplanan verilerin işlenme amaçları şöyledir:

 • Web sitesi ve hizmetlerinin performansını ve kullanıcı deneyimini yönetmek, iyileştirmek ve optimize etmek,

 • Kullanıcılarımıza ilişkin kavrayışımızı iyileştirmek ve siz dahil, kullanıcılara daha iyi ve uygun hizmetler sağlamak amacıyla müşteri ve kullanıcı analizi ve segmentasyonu gerçekleştirmek,

 • İstatistik amaçları.

 1. Kişisel verilerinizin DAF Enerji’de kullanılması

DAF Enerji iş ilişkisi içerisinde olan kişilerle hukuki ve ticari ilişkilerin yürütülmesi ve bu ilişkilerin güvenliğinin temini, DAF Enerji tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, çalışan idaresi ve yönetimi, etik değerlere ve hukuka uyum ve hukuki iş ve prosedürlerin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi, kurumsal iletişim ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, bilgi güvenliği yönetimi hizmetlerinin yürütülmesi, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, denetimi ile müşterilerin finansal risklerinin tespitine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, DAF Enerji’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, bilginin elde edilmesi esnasında ilgili kişiye bildirilecek sair amaçlarla ve ilgili mevzuatın gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ve bu amaçlarla sınırlı olarak toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi ve veri güvenliğinizin sağlanması için gerektirdiği ölçüde ve bu amaçla sınırlı olmak kaydıyla güvenilir üçüncü kişilere ve/veya kurum ve kuruluşlara ve/veya iş ortaklarımıza ve/veya yurt içinde DAF Enerji şirketlerine ve gerekli tüm tedbirler DAF Enerji tarafından alınarak, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmekte ve paylaşabilmektedir. Ayrıca, kişisel veriler, yasal bir gereklilik gereği bu verileri talep etmeye ve almaya yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile de paylaşılabilmektedir. DAF Enerji ile iş ilişkilerinin yürütülmesi halinde bu hususları kabul etmiş addolunursunuz.

Genel kural olarak, hakkınızda işlenen kişisel verilerin veri denetçisi, müşteri olduğunuz yerdeki, iletişimde olduğunuz ya da bir sözleşme yaptığınız yerel DAF Enerji kurumu olur. Ancak, yukarıdaki bölüm 4'teki amaçları gerçekleştirmek üzere, kişisel verilerinizin söz konusu kullanıma sunulma veya açıklanma işleminin yasa tarafından kısıtlanmamış olması koşuluyla, veri denetçisi tarafından talimat verilen bir görevi gerçekleştirmesi (veri işleyicisi olarak davranan alıcı) ya da kendi meşru amacını gerçekleştirmesi (bağımsız veri denetçisi olarak davranan alıcı) için kişisel verilerinizi birlikte faaliyet gösterdiğimiz Danfoss kurumlarıyla paylaşabiliriz.

Güvenli ülke olarak kabul edilmeyen (yani yeterli bir düzeyde veri koruma sağlayamayan) ülkelerde, DAF Enerji BKK'leri ve KVKK uyarınca kişisel verilerinizin aktarılmasında meşru dayanak görevi görür.

6. Kişisel verilerin alıcılara açıklanması, aktarılması ve kullanıma sunulması

Kişisel verilerinizi alıcılara (kişisel verilerin açıklandığı gerçek ya da tüzel kişiler, kamu makamları, kurumları veya diğer organları) açıklanması ve aktarılması minimumda tutulmaktadır ve yeterli düzeyde veri korumasının varlığına tabidir.

Kişisel verilerinizi aşağıdaki durumlarda alıcılara açıklayabilir veya kullanıma sunabiliriz:

 • Adımıza, örneğin, barındırma, bulut bilgi işlem, BT desteği, pazarlama hizmetleri, idari hizmetler, eğitim hizmetleri ve diğer veri işleme gibi, hizmetler gerçekleştiren alıcılara. Bu alıcıların kişisel bilgileri yalnızca talimatlarımıza uygun şekilde işlemelerine izin verilir ve ilişki yazılı bir veri işleyicisi sözleşmesine tabi olur; veya

 • Yasal haklarımızı tesis etmek, uygulamak veya savunmak için; veya

 • Kişisel verilerinizin bir alıcıya açıklanması için önceden onay verdiyseniz ya da

 • DAF Enerji'nin varlıklarının ya da hisselerinin tamamının veya bir kısmının birleşmesi, satışı, ortak girişimi, tahsisi, aktarılması ya da başka şekilde tasarrufu durumunda (iflas veya benzer yasal işlemlerle bağlantılı olması dahil ancak bununla sınırlı değil) ya da

 • Yukarıda yer alan web sitesi çerez politikamızda belirtildiği şekilde.

Kişisel verilerin alıcısı, yeterli düzeyde veri koruması sağlayamayan, AB/AEA dışındaki bir ülkede yer alıyorsa, yalnızca AB Komisyonu Standart Sözleşme Hükümleri'ni temel alan yazılı bir aktarım sözleşmesinin yapılmasının ardından kişisel verilerinizi söz konusu alıcıya aktarırız.

7. Otomatik bağımsız kararlar

Kişisel verileriniz temelinde otomatik karar almayı kullanabiliriz. Otomatik karar alma yalnızca karar şu özelliklerdeyse gerçekleşir:

 • Siz ve DAF Enerji arasında bir sözleşmenin yapılması ya da yerine getirilmesi için gerekliyse;

 • Onayınıza bağlıysa.

Otomatik karar almayı kullandığımızda, uygun güvenlik önlemlerinin uygulanmasını sağlarız.

Açık onayınızı vermediyseniz ya da işleme önemli kamu yararı nedenleri için, geçerli yasa temelinde gerekli değilse, özel kişisel veriler hiçbir durumda otomatik karar almaya tabi olmaz.

8. Onayınız

Yukarıda belirtildiği gibi, bazı işleme faaliyetlerimiz onayınıza bağlıdır. Böyle bir durumda, onayınızı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz.

Onayınızı geri çekerseniz, işlemeye ya da depolamaya devam edilmesine geçerli kişisel veri yasaları ve geçerli diğer yasalar ve yönetmeliklere göre izin verilmiyorsa ya da gerekli kılınmıyorsa ve bu ölçüde, kişisel verilerinizi işlemeyi sonlandırırız.

Lütfen onayınızı geri almanızın, geri alma işlemi öncesinde gerçekleştirilen işlemenin meşruiyetini etkilemediğini unutmayın. Ayrıca, onayınızı geri çekmenizin sonucunda, isteklerinizi yerine getiremeyebilir ya da size hizmetlerimizi sağlayamayabiliriz.

9. Veri Güvenliği

DAF Enerji kişisel verilerinizi korumak amacıyla, yeni teknolojiyi ve bunların uygulanma maliyetini göz önüne alarak, korunacak kişisel verilerin işlenmesinin ve niteliğinin getirdiği risklere karşı gerekli güvenlik düzeyini sağlamak üzere uygun teknik ve kurumsal önlemleri uygulamaktadır.

DAF Enerji riskin değerlendirilmesinin ardından, özellikle işlemenin kişisel verilerin bir ağ üzerinden iletilmesini içerdiği durumlarda, kazara ya da yasa dışı imha veya kazara kayıp, değiştirme, yetkisiz açıklama veya erişim ve diğer tüm yasa dışı işleme biçimlerine karşı kişisel verileri korumak amacıyla önlemler almıştır.

10. Eğitim

Geçerli veri koruma yasalarına, KVKK’ya ve DAF Enerji BKK'lerin şart koştuğu gerekliliklere daima uymamızı sağlamak ve çalışanlarımızın söz konusu düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla, kişisel verilere kalıcı ya da düzenli erişimi olan tüm dünyadaki çalışanlarımızın tamamlamasının zorunlu olduğu bir şirket içi gizlilik eğitimi ve öğretim programı oluşturduk.

11. Şirket içi denetimler

DAF Enerji, KVKK ve BKK'lere uyulmasını ve kişisel verileri buna uygun olarak işlenmesini sağlamak amacıyla kişisel verilerin devam eden işlemelerine düzenli denetimler gerçekleştirir.

Denetim, KVKK ve BKK'lerle ilgili olarak DAF Enerji'ta bulunan tüm BT sistemleri, veritabanları, güvenlik politikaları/standartları, eğitim programları, gizlilik politikaları ve kılavuzları dahil, KVKK ve BKK'lerin tüm yönlerini kapsamaktadır.

12. Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Belirli yasal istisnalara tabi olarak, hakkınızda işlenen verilere erişme hakkına sahipsiniz. Bununla birlikte, kişisel verilerinizin toplanmasına ve daha fazla işlenmesine itiraz edebilirsiniz. Ayrıca, gerekirse kişisel verilerinizi düzeltme hakkına sahipsiniz. Bizden işlemeyi kısıtlamamızı da isteyebilirsiniz.

Yanlış olan veya toplanmasından bu yana geçen süre nedeniyle güncel olmayan yahut sahip olduğumuz diğer bilgiler nedeniyle, tüm bilgileri siler ya da düzeltiriz.

Bizden yazılı istekte bulunmanız durumunda, örneğin işlemenin yasal bir iddiayı tesis etmek, uygulamak ya da reddetmek için gerekli olması veya sizinle olan bir sözleşmeyi yerine getirmek için gerekmesi gibi, işlemeye devam etmek için yasal bir dayanağımız olmaması durumunda, kişisel verilerinizi gecikme olmaksızın sileriz.

Yukarıda bahsedilen haklardan yararlanmak için, lütfen bölüm 16'da belirtilen iletişim noktaları aracılığıyla bizimle iletişime geçin.

Bu tür isteklerle ilgili olarak, isteğinizle ilgilenmemiz için sizi tanımlayabilmemiz amacıyla tam adınız ve e-posta adresiniz dahil, ilgili bilgileri de lütfen verin. Mümkün olan en kısa sürede ve bir ay içinde isteğinizi yanıtlarız.

Kişisel verilerinizi işlememizi kabul etmiyorsanız lütfen yerel veri koruma kurumunuza şikayette bulunabileceğinizi unutmayın.

13. Şikayetler

DAF Enerji tarafından kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili bir şikayetiniz varsa lütfen istediğiniz zaman bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Ayrıca şikayetinizi doğrudan yerel DAF Enerji’ye şu adresten gönderebilirsiniz:

DAF Enerji San. ve Tic. A.Ş.

IAYOSB Gazi Bulvarı No:36-9001

Aydınlı Mah. Tuzla-Istanbul-Turkiye

Şikayetinizi inceleyip değerlendiririz ve gerekirse daha fazla bilgi almak için sizinle iletişime geçebiliriz.

Tüm şikayet ve itirazları bir ay içinde işleme almaya çalışırız. Bir ay içinde karar almak mümkün olmazsa, gecikmenin dayanakları ve alınan kararın iletilebileceği süre (elimize ulaştıktan sonra en fazla 6 ay) konusunda sizi bilgilendiririz.

Yukarıda açıklanan şikayet süreci öncesinde, sırasında veya sonrasında herhangi bir zamanda, yerel veri koruma kurumunuza veya ilgili DAF Enerji kurumunun ya da DAF Enerji A/S'nin yetki bölgesinde yer aldığı diğer makamlara da şikayette bulunabilirsiniz.

14. Diğer web sitelerine, vb. bağlantılar

Şirket web sitelerimiz ile ilgili olarak web sitelerimizde, diğer web sitelerine ya da entegre sitelere bağlantılar yer alabilir. Diğer şirketlerin web sitelerinin (üçüncü taraf web siteleri) içeriğinden ya da kişisel verilerin toplanmasıyla ilgili olarak söz konusu şirketlerin uygulamalarından sorumlu değiliz. Üçüncü taraf web sitelerini ziyaret ettiğinizde, web sitesinin sahibine ait kişisel bilgilerin korunmasına ilişkin politikaları ve ilgili diğer politikaları okumalısınız.

15. Bu Gizlilik Politikasındaki değişiklikler

Geçerli yasalar, KVKK, DAF Enerji BKK'leri veya DAF Enerji süreçlerindeki değişiklikler nedeniyle gelecekte bu Gizlilik Politikasında değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Söz konusu değişiklikler konusunda sizi bilgilendiririz.

16. İletişim bilgileri

Kişisel verilerinizin işlenmesi veya genel olarak bu gizlilik politikasıyla ilgili bir isteğiniz ya da sorunuz olursa, lütfen şu adresten Genel Veri Koruma Görevlimiz ile iletişime geçin:

DAF Enerji San. ve Tic. A.Ş.

IAYOSB Gazi Bulvarı No:36-9001

Aydınlı Mah. Tuzla-Istanbul-Turkiye


Haberler

» DAF Enerji Sonicheat Ultrasonik Kalorimetre'sini tanıttı.

DAF Enerji ve Danfoss birlikteliğinin sonucunda ortak yürütülen proje ile DAF Enerji’nin yeni ultrasonik kalorimetresi DAF SonicHeat+ tanıtıldı. devamı »


» İTÜ Kariyer Zirvesi'ndeyiz

Kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanarak; ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlikte üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek devamı »


» Avrupa Konutları Başakşehir Projesinde DAF Enerji'nin ısı istasyonları tercih edildi.

Artaş İnşaat imzası taşıyan Avrupa Konutları Başakşehir projesi 72 bin 706 metrekarelik arsa üzerine kuruluyor. devamı »


» İzmir Makine Mühendiisleri Odası'nda Isı İstasyonu Uygulamaları eğitimi

25 Mart cumartesi günü İzmir Makine Mühendisleri Odası’nda “Isı İstasyonu Uygulamaları” eğitimi gerçekleştiren DAF Enerji yaklaşık 50 kişinin katıldığı devamı »


Tüm Haberler »